Informace pro návštěvníky

 

Návštěvní řád

V zámku je zakázáno:

 • pořizovat audio či video záznam
 • fotografovat s použitím blesku, stativu či selfie tyče
 • fotit se zapnutými zvuky závěrky
 • rušit a zdržovat prohlídku (např. fotografováním, hovorem apod.)
 • natáčení a focení pro komerční účely bez povolení správy zámku
 • dotýkat se vystavených exponátů
 • dotýkat se stěn či jakkoli je poškozovat
 • pohybovat se po prohlídkové trase bez průvodce
 • opouštět bez vědomí průvodce skupinu
 • telefonovat během prohlídky
 • pít a jíst během prohlídky
 • znečišťovat interiér či exponáty
 • vstupovat do zámku s objemnými zavazadly či deštníky, v mokrém či znečištěném oděvu
 • vstupovat do zámku s dětskými kočárky, koly či jinými vozidly
 • vstupovat do interiéru se zvířaty

Na nádvoří a v zámeckém parku je zakázáno:
 • volný pohyb psů a jiných zvířat a jejich nechávání bez dozoru
 • rozdělávat oheň a tábořit a piknikovat mimo místa k tomu vyhrazená
 • jezdit po areálu vozidly (na kole, motorce, autem apod.) kromě dětských kočárků a invalidních vozíků
 • poškozovat stavby, lavičky či informační tabule
 • znečišťovat přírodu, odhazovat odpadky
 • poškozovat rostliny, lámat větve, trhat či vykopávat rostliny
 • rušit ostatní návštěvníky hudbou, hlasitými projevy apod.
 • řídit bezpilotní letadla (drony apod.)
 • hrát míčové či jiné hry s výjimkou golfu na golfovém hřišti
 • pohybovat se mimo cesty
 • jezdit po parku na koni (s výjimkou zámeckých)
 • pořádat jakékoli akce v parku bez povolení správy zámku

Parkování

Parkoviště se nachází v těsné blízkosti zámku, je vzdálené asi 30 m. Parkoviště je zpoplatněno, mimo návštěvní sezonu částkou 30 Kč za automobil na den, v návštěvní sezoně pak 50 Kč za automobil na den.

Přístupnost

Možnost prohlídky jen po předešlé rezervaci, park a nádvoří jsou bezbariérové.

Zvířata

Do zámku je vstup zakázán, v parku a na nádvoří vstup jen na vodítku.

Cyklisté

Stojany na kola jsou k dispozici na parkovišti u zámku.

Pro děti

Zámek nabízí edukační programy pro skupiny dětí. O akcích se konají speciální dětské prohlídky.

Občerstvení

O víkendech je u zámku v provozu pojízdná kavárna. Restaurace se nachází v nedalekých Podbořanech.