Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí pro druhý stupeň ZŠ edukační programy exteriérové i interiérové. Pro rezervaci nás kontaktujte na emailové adrese: krasnydvur@npu.cz. Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od dubna do října.


Zámek a park Krásný Dvůr v kostce

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 4 hodiny

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Co má společného Japonsko a Krásný Dvůr? Mnohostěnný mechanický hlavolam, vynález japonského matematika a umělce Naoki Jošimota z roku 1971 a prastaré japonské umění origami. Přijmi výzvu a zkonstruuj si suvenýr, na který budeš moci být právem hrdý. Vytvoř si Jošimotovu kostku a vměstnej na ni celý svět ukrytý ve zdejším zámeckém parku.

Program je zaměřen na podporu matematické gramotnosti. V průběhu programu žáci vytváří suvenýr v podobě tzv. Jošimotovy kostky. Po zkonstruování kostky žáci podle příběhů z pracovního listu umisťují na jednotlivé strany kostky dobové grafiky zámku a zámeckého parku.

Cena programu: 120 Kč / žáka

Údolím potoka Lesky

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: 6 hodin

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Píše se rok 1812 a hraběti Evženu Karlu Černínovi je sladkých 16 let. Stejně jako ostatní mladíky jeho věku a postavení, i jeho trápí soukromí učitelé studiem dějepravy a vybrané konverzace. Jen jeden z nich ví, čemu patří jeho srdce. Jeho učitel a přítel pan Zelinka ví, že jeho vášní je lov - lov beze zbraní, lov fascinujících tajemství přírody. Přenes se do Krásného Dvora na počátku 19. století a prožij s panem Zelinkou a Evženem Karlem jeden den v úžasném krajinářském parku Evženova otce. Vydej se údolím potoka Lesky, poznej romantická zákoutí drobných stavbiček v jeho nivě i fascinující ornitofaunu, entomofaunu a herpetofaunu zdejšího krajinářského parku. Pronikni do tajemného světa biologie a chemie vody, odhal vazby mezi lidským konáním a stavem přírody. 

V průběhu programu se žáci seznámí jednak se základními principy tvorby krajinářských parků a s historií staveb drobné zahradní architektury situovanými v údolí potoka Lesky, jednak s přírodními zajímavostmi zdejší přírodní rezervace a evropsky významné lokality. Detailně poznají vazby v ekosystémech parku i mezi ekosystémy samotnými. Seznámí se se základními metodami analýzy základních ukazatelů kvality vod a s biologií dílčích úseků potoka Lesky. Nahlédnou problematiku péče o ŽP v krajinářském parku a naučí se odhadnout, jaké důsledky může mít určité lidské rozhodnutí na péči o ekosystémy parku.

Cena programu: 160 Kč / žáka

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Iveta Panýrková

773761148
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B panyrkova.iveta@npu.cz