Vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ

Zámek Krásný Dvůr nabízí pro druhý stupeň ZŠ edukační programy exteriérové i interiérové. Pro rezervaci nás kontaktujte na emailové adrese: krasnydvur@npu.cz. Vzdělávací programy je možné rezervovat pouze od dubna do října.

Architektem Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 3–5 hodin

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25, maximálně 30 dětí

Anotace: Píše se rok 1793. Jan Rudolf Černín dokončuje svůj jedinečný krajinářský park. K úplné dokonalosti mu ale chybí ještě něco – místo pro vyhlídku. Hrabě hledá architekta, který by mu dokázal vytvořit plán na jedinečnou stavbu, jakou dosud Evropa nespatřila. Nároky hraběte jsou vysoké. Aby také ne – očekává se návštěva samotného císaře a ten musí být krásou této stavby ohromen. Vytvoř dle hraběcího zadání návrh této stavby, zúčastni se výběrového řízení a staň se architektem Jana Rudolfa Černína!

První část programu je věnována osobnosti hraběte Jana Rudolfa – jaký byl jeho život, jaké klíčové milníky se v něm odehrály, jaká byl hrabě osobnost, co patřilo mezi jeho vášně, v čem byl jedinečný, jaké bylo jeho dílo. Žáci se seznámí také s chodem panství Krásný Dvůr – jaká byla jeho ekonomika, jaké byly příjmy panství, s jakými komoditami hospodařilo. Poté, co žáci o osobě JRČ a ekonomickém chodu panství získají přesnější představu, lektor převtělený do samotného hraběte zadá žákům úkol vytvořit návrh unikátní parkové stavby – rozhledny. Skupinky tvoří své architektonické návrhy včetně rozpočtu stavby a poté vše prezentují hraběti. Tvůrce projektu, který se nejvíce přiblíží představě pana hraběte, získá prestižní pozici jeho architekta. Žáci se tak hravou formou seznámí s krajinářskou architekturou 2. poloviny 18. stol.

Cena programu: 120 Kč / žáka


Zámek a park Krásný Dvůr v kostce

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Typ programu: Interiérový

Délka programu: 4 hodiny

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Počet dětí: Ideálně 25 dětí, maximálně 30 dětí

Anotace: Co má společného Japonsko a Krásný Dvůr? Mnohostěnný mechanický hlavolam, vynález japonského matematika a umělce Naoki Jošimota z roku 1971 a prastaré japonské umění origami. Přijmi výzvu a zkonstruuj si suvenýr, na který budeš moci být právem hrdý. Vytvoř si Jošimotovu kostku a vměstnej na ni celý svět ukrytý ve zdejším zámeckém parku.

Program je zaměřen na podporu matematické gramotnosti. V průběhu programu žáci vytváří suvenýr v podobě tzv. Jošimotovy kostky. Po zkonstruování kostky žáci podle příběhů z pracovního listu umisťují na jednotlivé strany kostky dobové grafiky zámku a zámeckého parku.

Cena programu: 120 Kč / žáka

 


Parkem letem světem antikou i orientem

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Typ programu: Exteriérový

Délka programu: celodenní (8.30–15.00)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti

Počet dětí: Maximálně 30 dětí

Anotace: Jako architekt Jana Rudolfa Černína procestuj Evropu stejně, jako ji na své kavalírské cestě procestoval on. Hledej v evropských metropolích i ve venkovské krajině inspiraci pro stavby drobné zahradní architektury do Rudolfova krajinářského parku v Krásném Dvoře. Navrhni „zlatý hřeb“ jeho parku – rozhlednu, jakou svět dosud nespatřil. Získej finanční prostředky na její realizaci a postav ji. Dokážeš to?

V průběhu programu žáci poznají chod venkovského panství za časů Jana Rudolfa Černína (přelom 18. a 19. století). Prostřednictvím putování zdejším parkem na způsob orientačního běhu poznají jak jednotlivá zákoutí parku, zdejší stavby drobné zahradní architektury, tak vývoj krajinářských parků v ČR. Získají náhled do činnosti dobového architekta a stavitele při navrhování rozhledny dle požadavků zadavatele. Proniknou nejen do tajů architektury, ale i do problematiky investování staveb.

Trasa a její délka: Zámek Krásný Dvůr – různé trasy v parku – Obelisk – Novogotický templ a zpět (celkem 6 km)

Cena programu: 120 Kč / žáka